Categories
Черна дупка .. ой ой ой

AC/DC

Заглавието е достатъчно, а ако някой чете този пост, значи още не е на стадион Васил Левски. Нещо, което аз предстои да направя.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.