Categories
Черна дупка .. ой ой ой

Сесия .. 2007, 2008 .. старт

Сесия лято 2008 започва. Програмата ми е сгъстена както следва:

  1. 11 юни – Висша Алгебра – писмен
  2. 16 юни – Висша Алгебра – устен ( който е минал писмения )
  3. 21 юни – ДИС-II – писмен
  4. 26 юни – ДИС-II – устен ( който е минал писмения )
  5. 29 юни – УП
  6. 30 юни – УП – защита на домашните

1-30 юни – бачкане до скъсване. Да видим какво ще изникне още … не може да е толкова лесно.