Сесия .. 2007, 2008 .. старт

Сесия лято 2008 започва. Програмата ми е сгъстена както следва: 11 юни – Висша Алгебра – писмен 16 юни – Висша Алгебра – устен ( който е минал писмения ) 21 юни – ДИС-II – писмен 26 юни – ДИС-II – устен ( който е минал писмения ) 29 юни – УП 30 юни – […]