Сесия 2008 – приключи. Аз победих!

Край! Днес ми беше последният изпит – по Линеина алгебра. Взет. Това ме поставя в завидната позиция на 1 не взет изпит само. Смело влизам в дебрите на втори курс 🙂 На 25 септември отивам да си платя семетъра и всичко да е официално. Логично е някакви изводи да съм си извадил. Мда. Има изводи. […]

Втори курс е толкова близко

Последните три седмици, бях изложен на силно математическо облъчване. Тъй като през цялата година си развявах задника и не го затиснах и да чета за изпитите си, се оказа, че имам 4 изпита и трябва задължително да взема два от тях. АГ, ВА, ЛА и ДИС-2 .. все сериозни изпити и нямаше измъкване – ако […]