Categories
Работа

Нов ред в PuTTY

Преди около месец се сдобих с нов VPS и не след дълго открих един много неприятен проблем, който не се беше появявал при предния VPS. Когато пишех много дълга команда или просто съм влязал прекалено навътре в някоя директория, вместо курсура да падне на нов ред и да продължи, той се връщаше в началото на същия ред и новите символи застъпваха предните. При това положение нищо не се виждаше и беше ужасно за работа. Едно бързо търсене в Google (http://www.derkeiler.com/Newsgroups/comp.security.ssh/2005-01/0073.html) намери решение на проблема.  Очевидно не се подава коректно сигнал за стигане края на нов ред. Тази команда го оправи:

kill -WINCH $$

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.