Categories
Лично творчество

Кога разбираш, че закъсняваш с проект?

Когато системното съобщение от Windows за рестартиране след ъпдейт почва да ни дразни чак на втория ден 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.