Categories
Работа Статии

Как се пуска SVN

Наложи ми се да пускам SVN сървър под линукс. Не съм гуру, но се оправям. Ето как се прави за Ubuntu за WebDAV ( достъп през http ):

1. Изтеглете subversion и libapache2-svn

sudo apt-get install subversion libapache2-svn

2. Създайте хранилище ( repository )

sudo svnadmin create /svn

3. Направете си групата на апачето да е собственик на хранилището:

sudo chown -R www-data /svn
sudo chmod -R g+rws /svn

4. Отворете конфигурационният файл на webdav модула с любимият си редактор:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf

5. Редактирайте го, така че да се получи:

<Location /svn>
DAV svn
SVNPath /svn
AuthType Basic
AuthName “Can’t touch this!”
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
require valid-user

<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
Require valid-user
</LimitExcept>
</Location>

6. Направете си парола:

sudo htpasswd2 -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd <username>

7. Рестартирайте апача:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

8. Вече трябва да имате инсталиран SVN. При мен обаче се получи един проблем: “Could not open the requested SVN filesystem“. Това се оправя така:

8.1 – Копирайте двете библиоетеки: mod_dav_svn.so и mod_authz_svn.so ( ако не може да ги намерите изтеглете си tar.gz архива от http://subversion.tigris.org, разархиврайте и ги вземете от там ) в директорията с модулите на апача:  /usr/lib/apache2/modules

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.