Categories
Лично творчество

Екзистенциални въпроси .. или за какво мисля, докато заспя

1. Ако на левичер му кажеш, че има две леви ръце дали ще се обиди?

2. Какво казва влака? – Пуф-паф или Ту-туу?

3. Какво е отклонението на струята “топла течност”, ако в този момент кихнеш?

4. Защо употребата на концентрат вечерта, пречи на концентрацията сутринта?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.