Categories
Без коментар

Да налазим Богомил

Тъй като Богомил ме измъчи с неговата загадка, как да се стигне рожденният му ден, сега ще му направя кален номер и ще публикувам частичното решение. Намерете си Java компилатор и използвайте този код.

public class BogosBirthday {

public static void main( String[] args ) {

BigDecimal bd = new BigDecimal( “3.1415926535897932384626433832795028” );
BigDecimal d42 = new BigDecimal( “42.00” );
BigDecimal d139 = new BigDecimal( “139.00” );

bd = bd.multiply( d42 );
bd = bd.divide(d139, 9, BigDecimal.ROUND_HALF_DOWN );

System.out.println( “If you want to go to Bogo’s birthday found the MD5 hash of: ” + bd );

}
}

Всъщност мен ме измъчи моята простотия като си мислех, че трябва да взимам мантисата до N-тият знак, а не цялото число + мантисата. Ех, това ФМИ ще ме побърка 🙂

Пожелавам весело изкарване на него и цяло Велико Търново 🙂

2 replies on “Да налазим Богомил”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.