Categories
Видео Красивите Български Песни Музика

Балканджи – Видение

Сънувах, майко, конник бял,
яви ми се
от земи далечни, нечувани
в нашето село пристигна
Момите на мегдана играеха
играеха и песни пееха
И моето либе там беше
снага си бяла кършеше

Конникът горд от седлото слезе
а все мегдана той пристъпи
На дългото хоро хвана се
и с мойто либе заигра
Той само нея гледаше
Ръка й в своята, той държеше
коси й нежни милваше
и нещо на ухото й шепнеше, шепнеше

Сънувах, майко, конник бял,
яви ми се
от земи далечни, нечувани
в нашето село пристигна
Той само нея гледаше
Ръка й в своята, той държеше
коси й нежни милваше
и нещо на ухото й шепнеше

В съня си, майко, виках, виках
нейното име аз повтарях,
ала тя към мен не гледаше,
мойте думи не чуваше, чуваше
ЧУВАШЕЕЕЕ

Текстът е от tekstove.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.