Categories
Размисли Черна дупка .. ой ой ой

Академично доказателство за съществуването на поп-фолк изпълнители

Ако използваме принципа за доказване на аксиома, ще докажем че в България същестуват поп-фолк изпълнители.

Първо: Наличие на неутрален елемент.
Доказателство: Оказват ли някакво въздействие в световен мащаб песните им? Ако вземем една песен Галена и извадим качествените моменти в нея от една песен на Iron Maiden, то качеството на песента на Iron Maiden няма да се промени. Следователно имаме неутрален елемент.

Второ: Наличие на обратен елемент.
Доказателство: Азис

Трето: Асоциативен закон или казано в математически вид ( a + b ) + c = a + ( b + c )
Доказателство: Има ли значение как ще се групират изпълнителите? Дали ще са в Пайнер или АРА? Не! – Следователно асоциативният закон е в действие.

Четвърто: Комутативен закон или казано в математически вид ab = ba
Доказателство: Има ли значение дали Галена ще излезе да пее преди Ивана? Не! – Следователно комутативният закон е в действие.

След като доказахме и четирите основни критерия можем с голямо съжаление да признаем, че в България има поп-фолк изпълнители. Мир на душите им!

One reply on “Академично доказателство за съществуването на поп-фолк изпълнители”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.